Plant Simulation ” İleri Forklift Hareketleri “

Programda işletmedeki forklift hareketlerinin modeli oluşturularak, ilgili modelden bu hareketler ile ilgili istenilen bilgiler öğrenilebilir. Örnek olarak oluşturulan modeli tanımlarsak akan MU (mobile units) yanında bunların üzerinde taşındığı container (Palet) tanımlanır ve bu MU’lar container üzerinde belirli sayılarda biriktirilerek forkliftler ile taşınacaktır.

1- MU’ların hatta aktarılması için bir operatör çalıştırılıyor.,

2- 2 numaralı forklift, 3 konumuna gelerek container kaynağından 4 adet palet alarak buraya bırakıyor.

3- 3 numaralı operatör tarafından forkliften gelen paletleri hatta yerleştiriyor.

4- paletler üst üste gelerek biriktiriliyor 4 numaralı durumda operatör gelerek paletler forklifte yükleniyor.is
do
if bhavuz1.empty=true and @.empty=true then
@.backwards:=true;
end;
if bhavuz1.empty=true and track.cont.Empty=false then
@.move(track3);
end;
end;


Okumaya devam et

http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_48.png http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/yahoobuzz_48.png http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Plant simulation “ürünlerin birleştirilmesi”

2 farklı kaynaktan gelen ürünlerin montaj istasyonların da birleştirip ya yeni ürün tanımlaması yapılır yada 2 ürün montajlanmış halde bantta yürütülür. Bu örnekte montaj istasyonuna gelen ilk ürün container yerleştirilerek bantta ilerlemesi sağlanmıştır.

Assembly istasyonunda bir kaç farklı ayarlama yapılarak istenilen birleşme sağlanır.

predeseccors seçilerek ilk olarak montaja gelen ürün seçilir daha sonrada ana ürün seçilirek ayrım yapılır. seçilen ürünlerin birleştirileceği assembly modu “Attach MUs” olarak seçilir.

“MUs =mobile units” demek hareketli nesneler aklınızda bulunsun.

en son hali;

http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_48.png http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/yahoobuzz_48.png http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Plant simulation ile basit bir forklift modeli

plant simulation programı ile üretim hattındaki forkliftler ve forkliftin aldığı yollar modellenerek sistem hakkındaki istatistiksel bilgilere rahatlıkla ulaşılabilir. ilk olarak 2 istasyon arasında bir forkliftin malzeme taşıdığı düşünülürse, sistem bu şekilde modellenir;

kaynaktan tek taraflı işlem merkezine burada işlem gördükten sonra forkliftin malzemeyi almasını bekleyerek diğer işlem merkezine nakletmesi beklenir ve draine ulaşan malzemeler sistemi terkederek süreç tekrarlanır.

ilk olarak program ilk çalıştırıldığında forklift modelde yaratılır. bunun için ilgili kod aşağıdaki gibidir:


is
do
.MUs.Transporter.create(Track);

end;

Okumaya devam et

http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_48.png http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/yahoobuzz_48.png http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Plant Simulation ” Verileri Table dosyasına yazdırmak”

Yukarıdaki tablo_yaz metodu ile table1 dosyasına veriler yazdırılacaktır.


is
kk:integer;
do
       kk:=tablefile1.yDim;
       tablefile1[1,kk+1]:=to_str( ?.cont);
       tablefile1[2,kk+1]:=eventController.absSimTime;
end;

yazılan bu kod sayesinde, istasyondaki hareketli objenin ismini ve simülasyon zamanını table1 dosyasına yazdırılması sağalanmıştır.

http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_48.png http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/yahoobuzz_48.png http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Display Modülünün Etkin Kullanımı

Yukarıdaki resimdeki gibi programda display modulünü etkin kullanarak model çalıştırıldığı anda sistemde birebir üretim değerlerin gözlemlenilmesi sağlanır. ilk olarak toolbox’dan display seçilir;

frame’e konulduktan sonra sağ tıklayarak operatörün yol üzerinde kaç gidip geldiğini hangi metot’dan öğrenebileceğimizi bulmamız gerekecek bu yüzden “show attributes and methods” tıklanarak footpath ile ilgili metotlar gözükür. Bizim için ~.~.Resources.Worker:7.statServicesEnRouteToJobCount metod’unu kullanarak operatörün yol üzerinden kaç kere gittiğini görebiliriz

toplam alınan yol ise footpath oluşturulurken içine ne kadar uzunlukta olduğu girilir. Bu değeri alabilmek için FootPath.Length yazılarak alınabilir. anlık değişimleri görebilmek için display komut ekranına

FootPath.Length*~.~.Resources.Worker:7.statServicesEnRouteToJobCount yazılarak toplamda ne kadar yol aldığı gözlemlenir.

http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_48.png http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/yahoobuzz_48.png http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png