Querystring ile veri aktarımı

default.aspx ile main.aspx isimli 2 tane dosyamız olsun, ilk formumuzdaki kullanıcı ismini diğer forma aktarmak gibi bir niyetimiz olduğunu varsayarsak 😀


if (sonuc == 1)
{
System.Threading.Thread.Sleep(1000);
Response.Redirect("main.aspx?"+kullanici);
}

yukarıdaki kod sayesinde main.aspx dosyasıyla beraber adres çubuğuna istenilen veriyle beraber gönderilir.
main.aspx dosyasına da yazılacak olan kod aşağıdaki gibidir,string kuLanici = Request.QueryString.Get(0);
Label1.Text = kuLanici;

1. formdan gönderilen veri 2. formda kuLanici değişkenine yükleniyor ve labele yazdırılıyor.

http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_48.png http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/yahoobuzz_48.png http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Veritabanı ile combobox’ı bağlamak

Aşağıdaki yazılı kod ile veritabanın herhangi bir tablosundaki sutunu combobox’ın altına bağlamak istiyorsak aşağıdaki kodu yamamız gerekecek


      string kaynak = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=aku_sarj.mdb";
      OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(kaynak);
      baglanti.Open();
      string kaynakk = "SELECT * FROM PROGRAMLAR ";
      OleDbCommand komut = new OleDbCommand(kaynakk, baglanti);
      OleDbDataReader ord = komut.ExecuteReader();
      BindingSource b2s = new BindingSource();
      DataTable tablo = new DataTable();
      tablo.Load(ord);
      b2s.DataSource = tablo;
      comboBox1.DataSource = b2s;
      comboBox1.DisplayMember = "PROGRAMLAR";
      comboBox1.ValueMember = "makina";
      ord.Close();
      baglanti.Close();

http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_48.png http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/yahoobuzz_48.png http://www.gokhansaman.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png